top of page

Privacyverklaring

De Zwolse Trekzakclub is een rechtspersoon en als vereniging ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer KVK 05072104. Onze doelstellingen en bezigheden staan op de website www.zwolsetrekzakclub.nl. Je kunt ons bereiken via info@zwolsetrekzakclub.nl.

Welke gegevens bewaren wij en waarom?

Wij hebben een ledenlijst. Daarop staan naam, adres en andere contactgegevens. Die lijst wordt beheerd door onze secretaris. E-mail adressen gebruiken wij om leden te informeren over lessen en andere praktische zaken die te maken hebben met de vereniging, zoals ledenvergaderingen.

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens vooral digitaal. We maken daarbij gebruik van een internet-provider: 2com2. Als jij ons mailt, dan slaat 2com2 die berichten op, op hun server. Wij hebben met 2com2 een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Zolang je lid bent van onze vereniging bewaren wij jouw NAW, e-mailadres en telefoonnummer. Contactgegevens van oud-leden bewaren wij maximaal 3 jaar. Contactgegevens van anderen, zoals kandidaat-leden, proef-leden, aanvragers voor optredens, muzikanten of journalisten, bewaren wij maximaal 3 jaar.

Beveiliging

 

Jouw persoonsgegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen van 2com2. Daarnaast staan persoonsgegevens, zoals een ledenlijst, op de computer van het secretariaat. Deze ledenlijst verspreiden we jaarlijks via e-mail onder alle leden. De persoonsgegevens in het systeem van 2com2 zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle persoonlijke computers die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. Maar we hebben geen controle over wat andere leden doen met jouw gegevens nadat we die via verspreid hebben via de mail.

Onze website

Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Op onze website staan geen cookies.

Wij geven géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is op grond van de wet.

Onze website heeft meerdere links naar websites van anderen. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle. Ook staat op onze site een link naar Facebook. Als je die link volgt, verlaat je onze website. Wij hebben geen controle over het gebruik van jouw gegevens door Facebook. 

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens >>.

bottom of page